Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/7/vzw-oranjehuis.be/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 460 Columbus Positieve heroriƫntering

 

columbus

 

 

 

 Columbus positieve heroriëntering  |  Historiek  Hoe kan je bij comlumbus terecht?  |  De methode  |  De visie  | Contact

 

 

 

 

 

 

 

I.COLUMBUS:positieve heroriëntering(= PH)

" Je kunt de golven niet stoppen, maar wel leren surfen"
Jon Kabat – Zin

 

Je kan het leven bekijken als een dynamische stroom waarbij we allemaal uitdagingen en moeilijkheden meemaken. Conflicten kunnen ervoor zorgen dat de stroom onderbroken wordt, dat je bv. als ouder niet meer weet hoe je kan omgaan met je kind, dat je als jongere je weg zoekt en de binding verliest met je ouders, je gezin, de school,... .

 

Columbus zet in op communicatie en verbinding. Ieders verhaal en beleving van de situatie wordt beluisterd en uitgewisseld met elkaar om samen naar oplossingen te zoeken.
We zijn ervan overtuigd dat ieder gezinslid een steentje kan bijdragen in deze zoektocht. Columbus ondersteunt het hele proces en de opvolging ervan. Als een gezin daardoor de kracht vindt om hierna hindernissen en moeilijkheden, eigen aan het leven, zelf aan te pakken, vinden we onze tussenkomst geslaagd. Elke oplossing bestaat uit:

 

- spreken, echt luisteren en samen beslissen
- het opnemen van verantwoordelijkheid (iedereen heeft een aandeel in het ontstaan en aanpakken van een probleem)
- (gezamenlijke) positieve beweging maken
- existentiële antwoorden op existentiële vragen

 

 | Top|

 

 

 

 

II. HISTORIEK

"Accepteer wat je niet kan veranderen, verander wat je niet kan accepteren"

 


Midden 2009 werd door vzw Oranjehuis een voorstel tot koerswijziging geformuleerd als reactie op de toenemende instroom binnen de Bijzondere Jeugdzorg en de lange wachtlijsten die daar een gevolg van zijn. Met een specifieke benadering van gezinnen die aangemeld werden binnen de toenmalige Comités Bijzondere Jeugdzorg (=CBJ's) wilde vzw Oranjehuis zich inzetten om een verdere doorstroom van de jongere en het gezin binnen de Bijzondere Jeugdzorg te verminderen. Na een geslaagd proefproject waarbij tien gezinnen benaderd werden met de methodiek van positieve heroriëntering (=PH), ging op 1 februari 2010 het Columbus Experiment van start in samenwerking met het CBJ Kortrijk.
Net zoals de bekende ontdekkingsreiziger Columbus lang geleden deed, wil het Columbus Experiment op zoek gaan naar nieuwe horizonten, samen met jongeren en hun gezin. In het najaar van 2010 werd in zee gegaan met het CBJ Roeselare. In september 2011 startte de samenwerking met het CBJ Gent.
Dankzij de samenwerking met en toeleiding vanuit deze 3 verschillende CBJ's kon Columbus de voorbije jaren heel wat gezinnen ondersteunen. Tijdens de periode 2010 - 2013 werden 738 gezinnen ondersteund.

 


Met het oog op de intersectorale toegangspoort (en dankzij onze ligging in de pilootregio Oost-Vlaanderen), stapten we in de regio Gent-Deinze-Eeklo in september 2013 in een experiment met de brede instap en de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (=RTJ). Doel is nog steeds een doorstroom naar het OCJ vermijden binnen verontrustende situaties. Vanaf september 2013 kunnen de aanmeldingen voor het Columbusteam Gent enerzijds komen vanuit het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en anderzijds vanuit die diensten RTJ (= CAW, CGG, CLB, CKG) die een samenwerkingsverband aangingen met Columbus. Die samenwerking houdt in dat we samen de opleiding PH volgden, regelmatig samenkomen om onze praktijk te bespreken en ons verder verdiepen. Door onze ervaringen uit te wisselen en door daadwerkelijk binnen gezinnen samen te werken vergroten we onze expertise in het werken binnen verontrustende situaties.
Sinds maart 2014 is de Integrale Toegangspoort een feit en kunnen ook RTJ uit de regio Kortrijk en Roeselare rechtstreeks aanmelden, mits zij een engagement willen opnemen in het netwerk.

 

 | Top|

 

III. Hoe kan jebij Columbus terecht?

"Te midden de moeilijkheid ligt de mogelijkheid"

 

Binnen Columbus gaan we op stap met gezinnen en reeds betrokken diensten. Jij en je gezin kunnen niet aanmelden bij Columbus, maar spreek jouw CLB-, CAW-, of Kind en Gezinsmedewerker aan rond jouw (gezins)situatie. Deze diensten kunnen in overleg met jou samenwerken met Columbus en contact opnemen.

 

Voor regio Gent kan je terecht bij Vrij CLB Holstraat, ICLB Gent, Vrij CLB Meetjesland, GO CLB Meetjesland, CLB Deinze, CAW Oostvlaanderen (Welzijn- en Relatie team), CKG Kinderkasteeltje en CKG Sloeberhof.

 

Voor regio Kortrijk kan je terecht bij CAW Zuid-West-Vlaanderen, CIG Huis Ter Leye, VCLB Groeninge, VCLB Weimeerschen, VCLB Leieland, CLB GO Mandele en Leie.

 

Wat regio Roeselare betreft, zijn de gesprekken rond partnerschappen nog aan de gang.

 

Nadat de aangemelde dienst jou en jouw gezin heeft aangemeld, wordt er binnen de 2 weken een opstartgesprek georganiseerd. Daarna spreken we ieder gezinslid en elke betrokkene afzonderlijk. Met Columbus willen wij inzetten op een snelle opstart omdat we geloven dat problemen kansen tot verandering in zich dragen.

 

Columbus kan samen met jullie maximum 4 maanden het (zoek)proces en de positieve heroriëntering begeleiden.
Tussendoor en bij afronding wordt telkens goed afgesproken met jullie en de aangemelde dienst welke verdere ondersteuning (eventueel) nodig is.

 

Samenwerkingsverband

 

Het Decreet Integrale Jeugdhulp veranderde het jeugdhulplandschap grondig. Handelen in verontrustende situaties werd een opdracht voor organisaties binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). We willen samen vanuit de visie van Positieve Heroriëntering een aanpak ontwikkelen voor verontrustende situaties. We zijn ervan overtuigd dat we samen grenzen kunnen verleggen door het aanboren van verantwoordelijkheden bij de mensen en het focussen op hun drive en verbinding. Zo maximaliseren we 'de vermaatschappelijking van de zorg' en trachten we een doorverwijzing naar het OCJ te vermijden.

 

Coaching
Enerzijds biedt Columbus het aanbod van coaching voor de samenwerkende organisaties. Hierbij trachten we samen te zoeken naar mogelijkheden en krachten binnen de verontrustende situatie. Coaching kan zowel telefonisch als face to face met een Columbus medewerker.

 

Begeleiding
Anderzijds kunnen de samenwerkende organisaties vanuit de rechtstreeks toegankelijke hulp een gezin aanmelden bij Columbus. Het OCJ kan eveneens een dossier aanmelden.

 


• Hoe verloopt de opstart?

 

De aanmelder wordt binnen de 2 werkdagen op de hoogte gebracht wie de Columbus medewerker is die de begeleiding opneemt. Alle communicatie m.b.t. die aanmelding (opmerkingen, afspraken rond samenwerking,...) verloopt dan ook via die Columbus medewerker. Er volgt een individueel gesprek tussen de Columbus medewerker en de aanmelder. De aanmelder neemt contact op met het gezin om de Columbus medewerker te introduceren. De Columbus medewerker en het gezin maken afspraken voor een gesprek met iedereen afzonderlijk.

 

• Het traject:

 

Columbus komt maximaal tussen voor een periode van 4 maand. Het kan ook gebeuren dat de tussenkomst minder lang is. De duur van de tussenkomst wordt constant geëvalueerd met de betrokken partijen.

 

Ook de aanmelder wordt betrokken bij de tussenkomst. We bespreken de samenwerking en het verloop bij aanvang van het proces. Gedurende het proces lopen we een nauw traject samen met de aanmelder.

 

• De afronding:

 

Bij afronding van de tussenkomst, wordt een verslag opgemaakt door de Columbus medewerker. Dit verslag wordt besproken met het gezin. De aanmelder is hierbij ook aanwezig.

 

De status van afronding kan diverse vormen aannemen:

 

-       De situatie is niet langer verontrustend en geen verdere opvolging door aanmelder.

 

-       De situatie is niet langer verontrustend met opvolging van de aanmelder.

 

-       De situatie blijft verontrustend met opvolging van de aanmelder.

 

-       De situatie blijft verontrustend + gezin wil geen verdere opvolging.

 

Vervolghulp via de toegangspoort of het OCJ verloopt via de aanmelder in samenwerking met de Columbus medewerker.

 


Praktische afspraken omtrent aanmelding bij Columbus

 


• Hoe aanmelden?

 

Wanneer je vastloopt in een gezin en hierover verontrust bent
of wanneer je vragen hebt omtrent positieve heroriëntering…

- Regio Roeselare-Tielt > Katrien Verhulst (0498/17.23.90)
Bereikbaar op dinsdag, woensdagNM en donderdag
- Regio Kortrijk-Waregem-Menen > Sarah Ravau (0490/11.02.75)
Bereikbaar op dinsdag, woensdagNM en donderdag
- Regio Gent-Deinze-Eeklo > Martine Leerg (0492/58.73.06)
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdagVM

Spreek zeker in op het antwoordapparaat indien geen antwoord.
Je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld!

Binnen het team Gent is er wekelijks de mogelijkheid om 1 aanmelding vanuit het OCJ en 1 aanmelding vanuit het RTJ op te starten. Binnen team Kortrijk/Roeselare is er wekelijks de mogelijkheid om vanuit Kortrijk 1 aanmelding vanuit het OCJ en 1 aanmelding vanuit het RTJ op te starten. Vanuit Roeselare is er ruimte om beurtelings een aanmelding vanuit het OCJ en RTJ op te nemen.
Dit neemt niet weg dat er altijd contact kan opgenomen worden met de aanspreekpunten om na te gaan of er ruimte is voor een aanmelding. We hebben geen wachtlijst en we houden geen plaatsen vrij. Wanneer je belt voor een aanmelding, hoor je onmiddellijk of er al dan niet kan opgestart worden.

 

Hoe partnerorganisatie worden?

 

Voor de samenwerkende organisaties uit de rechtstreeks toegankelijke hulp wordt een samenwerkings-2-daagse voorzien met Columbus medewerkers. Daarna start de coaching en de samenwerking in de gezinnen. Het netwerk komt regelmatig samen in een intervisiegroep om aan visieontwikkeling te doen. We vragen dat directie en leidinggevenden de ontwikkelingen van de intervisiegroep ondersteunen en deze binnen hun organisatie plaats en richting te geven

 

 | Top|

 

 

 

IV.Methode Positieve heroriëntering

Je kunt de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen.

 

Het leven is zoals een dynamische stroom. Het is steeds in proces. Iedereen krijgt te maken met hindernissen en obstakels in die stroom. Soms vormen die hindernissen een dam, waardoor het water niet meer stroomt of begint te kolken. Met Columbus willen we samen met jullie zoeken hoe je de stroom terug kan vinden. De methodiek van positieve heroriëntering vertrekt vanuit de visie dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft in het samen terug in beweging komen.

 

Na aanmelding van een gezin door de aanmelder bij Columbus wordt er binnen de 2 weken een opstartgesprek georganiseerd. De verontrusting van de aanmelder wordt besproken in aanwezigheid van het gezin en de Columbus medewerker. Daarna wordt er een afspraak gemaakt om ieder gezinslid apart te spreken. We geloven dat een snelle aanpak van moeilijkheden een kans tot verandering in zich heeft en verdere escalatie kan vermijden.

 

Tijdens het eerste individuele gesprek worden verschillende domeinen bevraagd: wat is ieders zorg en hoe wordt die beleefd? We laten iedereen reflecteren over zijn aandeel, bijdrage en verantwoordelijkheid aan de situatie om zo tot een inzet tot verandering te komen. Tenslotte focussen we ook op de krachtbronnen en mogelijkheden die nog aanwezig zijn.

 

Als iedereen zicht heeft op deze domeinen, organiseren we een overleg (cirkel). Hierin krijgt iedereen de ruimte om zijn zorgen en beleving te delen. De procesbegeleider van Columbus heeft er aandacht voor dat iedereen vanuit een gelijkwaardige positie kan spreken. Er wordt van iedereen een inzet verwacht. Van hieruit wordt er overgegaan tot het maken van door ieder gedragen afspraken. Deze worden op papier gezet. Met de ondersteuning van de procesbegeleider worden deze opgevolgd en eventueel bijgewerkt.

 

Het proces wordt afgerond in samenspraak met alle betrokken partijen en de aanmelder. Er wordt overlegd of verdere vervolghulp nodig is.

 

 | Top|

 

V. Visie:De schattenwaarop Columbus inzet

 

1: We spreken metKIND/JONGERE EN GEZIN

 

We betrekken het hele gezin in het zoeken naar een oplossing voor hun zorgen.
We spreken niet alleen met de jongere, maar ook met alle gezinsleden en betrokkenen:
zij behoren tot 'de context' van de jongere. We brengen hen samen om na te denken over mogelijke oplossingen.
Ook de actief betrokken hulpverlening wordt bevraagd en met hen wordt blijvend actie ondernomen; hulpverlening, scholen, CLB, buurten, bestuur....

 

2: We zetten in opVERBINDING

 

Het uitspreken en beluisteren van gevoelens werkt verbindend.
Iedereen komt aan bod zodat iedereen zich gehoord en begrepen voelt. Deze manier van praten zorgt ervoor dat gezinsleden samen tot oplossingen komen. Positieve verandering begint in het hart van de mensen.

 

3:GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

 

Iedereen die betrokken is bij het probleem, draagt bij tot de oplossing ervan.
We vragen elke betrokkene naar het eigen aandeel en naar wat zij zelf kunnen doen
om hun situatie te verbeteren. Elk probleem is immers een kans om een stap vooruit
te zetten in het voortdurende leerproces dat we allemaal doormaken. Ook wij, als procesbegeleiders, worden tijdens intervisiemomenten op die manier bevraagd.

 

4:EIGEN KRACHT

 

Verandering ligt in de handen van het gezin zelf.
We zijn ervan overtuigd dat de gezinsleden zelf, beter dan wie ook, weten wat de beste oplossing is voor hun zorgen. We spreken ieders mogelijkheden en de innerlijke drijfveer aan om bij te dragen tot de oplossing.

 

5:COMMUNICATIE

 

Elke verandering vraagt communicatie.

 

We zetten het gezin samen rond de gesprekstafel, spreken vooraf met hen een aantal communicatieregels af (bv. elkaar niet onderbreken), en begeleiden het gesprek zodat dit op een opbouwende manier kan verlopen. Dit samen zoeken door middel van gesprek vormt de rode draad doorheen het proces.

 

6:SAMEN AFSPRAKEN MAKEN

 

Samenleven is afspraken maken en compromissen sluiten.
Wanneer de gezinsleden (jongere + context) met elkaar communiceren op een verbindende manier en elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht, kunnen zij samen tot afspraken komen die een oplossing vormen voor het gestelde probleem. De procesbegeleider bewaakt de veiligheid om open te kunnen spreken.

 

Existentieel kader
De reflectie die Columbus op gang wil brengen, is de reflectie op de structuur van de hulpverlening zelf, op de hulpverlener en de hulpvrager op zich. Het is een zoektocht samen met hen, naar de eigen verantwoordelijkheid en deze van de hulpverleningsstructuur.
Het uitgangspunt van deze reflectie steunt op een uitspraak van Einstein: ''fundamentele problemen kunnen niet opgelost worden als men binnen hetzelfde kader blijft denken''. Wat Columbus tracht te doen is met andere ogen kijken naar de hulpverleningsstructuur, de hulpverlener zelf en de problemen die er zijn en dit binnen een existentieel kader. De hypothese die er achter schuilt is: wanneer we er in slagen vanuit dit dieperliggende kader te denken en te handelen, dan zal er minder instroom zijn in de (niet)-(rechtstreeks toegankelijke) hulpverlening.

 

Beweging op 3 niveaus

 

A. Macro

 

Columbus wil in de samenleving, op beleidsniveau en binnen de sector een existentiële visie en kader ontwikkelen waar verantwoordelijkheid en ontmoeting de basis vormen. We willen een ethische discussie stimuleren waarin verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, de anderen en de gemeenschap centraal staat.

 

B. Meso niveau

 

Columbus wil met de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening op een constructieve manier omgaan met verontrustende situaties. We zetten maximaal in op het opnemen van gedeelde verantwoordelijkheid. Spreken in waarheid is hierin een belangrijke notie.

 

We trachten met de consulenten van het OCJ een mindere en zuiverdere instroom in de jeugdbijstand te realiseren en een doorverwijzing naar de jeugdrechtbank te vermijden.

 

C. Micro niveau

 

De ontwikkeling van een concrete en overdraagbare methodiek van positieve heroriëntering op het niveau van het kind/de jongere en zijn gezin èn van de praktijk van de ondersteuning.

 

Spreken vanuit het hart is spreken in waarheid
Columbus leert dat de antwoorden voor de existentiële vragen op een existentieel niveau liggen. Het is een taal van het hart. Een taal van eerlijkheid, luisterbereidheid en openheid voor elkaar. Een taal die moed vraagt om te spreken. De condities om dit gesprek te voeren, worden geïntroduceerd door de procesbegeleider die zelf deze ethische kwaliteiten dient na te streven. Het is zijn taak om een veilig kader te bieden voor dit gesprek.

 

Crisis als kans
Als mensen in een crisis terecht komen door bv. een kwetsende ruzie, een plots overlijden van een dierbare,... communiceert men op het existentiële niveau. Men spreekt over het verdriet dat men is aangedaan, over de liefde die men voelt voor elkaar, de liefde voor de overledene, over het medeleven dat men heeft voor de nabestaanden die geraakt zijn door het overlijden.
De gezinnen die we binnen Columbus ontmoeten bevinden zich meestal in dergelijke situaties. Ze zijn hopeloos, woedend, moedeloos, enz. Soms ziet de hulpverlener zelf binnen zijn mogelijkheden ook geen uitweg meer. Oplossingen worden dan vaak extern gezocht. Vanuit onze ervaring zien we dat de beste oplossingen meestal binnen zichzelf, het gezin en de context zelf liggen. De voorwaarde is dat ieder opnieuw hun hart voor elkaar kan openen.

 

 | Top|

 

 

 

 

CONTACT

 

    

 

                                    

                   Fatima-site                                                                                                   

 Columbus experiment | Team HEULE                                             

 werkingsgebied Kortrijk – Waregem – Menen en Roeselare – Tielt          

Moorseelsestraat 148                                                                                   

8501 Heule (Kortrijk)                                                                                       

      056/29.54.18  

 

     Stapelplein

                                                                                         

Columbus |  Team GENT

 werkingsgebied Gent – Deinze – Eeklo

NIEUW ADRES! Stapelplein 70  Bus 106

9000 Gent  

09/335.84.40

 

      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 



 

 | Top|